Tạo nhiều chuyên mục cho bài viết theo nhãn

Theo yêu cầu của 1 số bạn nhờ mình hướng dẫn cách đăng bài theo từng chuyên mục với nhãn riêng biệt .Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết kế giao diện trang chủ của bạn theo phong cách báo chí (magazine). Bài viết này được tác giả Võ Quốc An viết khá lâu rồi và có nhiều bạn làm theo nhưng vẫn chưa thực hiện được.Nên mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn và có tùy chỉnh lại css nên tiện ích trông bắt mắt hơn.Blog của bạn sẽ nhìn chuyên nghiệp với các mục bài viết mới nhất và bài viết hiển thị theo nhãn (label) mà bạn muốn hiển thị.


1. Chèn đoạn css sau phía trên thẻ ]]></b:skin>

/*Chinhtrucblog.blogspot.com Magazine with 2 box */
.boxhome{width:680px}.boxhome ul {margin:0; padding:0}
.box1, .box2{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 1);}
.box1{border-top: 0px solid #D0D0D0; border-right: 0px solid #D0D0D0; border-bottom: 1px solid #ECEDE8;border-left: 0px solid #D0D0D0;border-radius:2px;}
.box2, .box3{border-top: 1px solid #DBDBDB; border-right: 0px solid #D0D0D0; border-bottom: 1px solid #DBDBDB;border-left: 0px solid #D0D0D0;border-radius:0 15px;}
.box1{margin-bottom:1px;overflow:hidden;}
.box1-left{width:300px; float:left; height:370px;border-right: #ABABAB  1px dashed;  padding:10px}
.box1-left h2 {margin-bottom:5px}
.box1-left img{margin-bottom:5px;  height:230px; width:270px}
.box1-right{height:60px; width:300px; float:right; padding: 10px; line-height:20px;border-bottom: #ABABAB 1px dashed; }
.box2-right:hover, .box1-right:hover {background:#c2361c;}
.box2-right:hover a , .box1-right:hover a {color: #fff; text-shadow:1px 1px 3px #000}
.box1-right img {float:left; height:49px; width:72px; margin-right:10px}
.box2{margin-top:15px; overflow:hidden}
.box2-left{width:330px; float:left; height:170px; padding:10px; border-right:#ABABAB  1px dashed; }
.box2-left a{font-weight:bold;}
.box2-left img{margin-right:5px;  height:100px; width:160px;float:left}
.box2-right{height:50px; width:285px; float:right;  border-bottom:#ABABAB  1px dashed; padding:5px; line-height:15px;}
.box2-right img {float:left; height:37px; width:48px; margin-right:5px}
.box1-left-info, .box2-left-info{ text-align:justify;}
.box1-googlesearch{width:650px;float:left}
.menu{overflow: hidden; width: 100%; border-bottom:1px solid #c2361c; background:#eee;}
.menu li{float: left; list-style: none;}
.menu a{padding: 5px 5px 5px 25px; float: left; text-decoration: none; position: relative;}
.menu li:first-child a{padding-left: 15px; background:#007ABE; color:#eee}
.menu li:first-child a::after{border-left-color: #007ABE;color:#FFFFFF}
.menu li:first-child a:hover{background:#c2361c; color:#fff}
.menu li:first-child a:hover::after { border-left-color: #c2361c;}
.menu a:hover{background: #c2361c;}
.menu a::after, .menu a::before{content: ""; position: absolute; top: 50%; margin-top: -1.5em; border-top: 1.5em solid transparent; border-bottom: 1.5em solid transparent; border-left: 1em solid; right: -1em;}
.menu a::after{z-index: 2; border-left-color: #eee;}
.menu a::before{border-left-color: #888; right: -1.1em; z-index: 1; }
.menu a:hover::after{ border-left-color: #c2361c;}

- Các bạn thay đổi kích thước ở những ô mình bôi màu vàng. Nếu độ rộng blog của bạn khác bạn sẽ phải chỉnh lại toàn bộ code để cho phù hợp nha. 

2- Thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </head><b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<script type='text/javascript'>
/*<![CDATA[*/
//https://chinhtrucblog.blogspot.com/2013/10/tao-nhieu-chuyen-muc-cho-bai-viet-theo.html- Home box v1.0[
imgr=["https://lh3.googleusercontent.com/-IBkOgk0LW6c/TqulPrgd6RI/AAAAAAAAAmg/VHnAiJCR4jc/s800/no_img.jpg"];aBold=showRandomImg=!0;summaryPost=70;summaryTitle=25;numposts=7;
function box1(i){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=[];maxpost=numposts<=i.feed.entry.length?numposts:i.feed.entry.length;for(var g=0;g<maxpost;g++){var e=i.feed.entry[g],l=e.title.$t,h;if(g==i.feed.entry.length)break;for(var f=0;f<e.link.length;f++)if("alternate"==e.link[f].rel){h=e.link[f].href;break}for(f=0;f<e.link.length;f++)if("replies"==e.link[f].rel&&"text/html"==e.link[f].type){e.link[f].title.split(" ");break}f="content"in e?e.content.$t:"summary"in
e?e.summary.$t:"";postdate=e.published.$t;j>imgr.length-1&&(j=0);img[g]=imgr[j];s=f;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf('src="',a);c=s.indexOf('"',b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[g]=d);e=[1,2,3,4,5,6,7];postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];postdate.split("-");for(var k=0;k<e.length&&!(parseInt(m)==e[k]);k++);0==g&&(e='<div class="box1-left"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h2><a href="'+
h+'">'+l+'</a></h2><div class="box1-left-info">'+removeHtmlTag(f,160)+"...</div></div>",document.write(e));1<=g&&32>=g&&(e='<div class="box1-right"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><a href="'+h+'">'+l+"</a></div>",document.write(e));j++}document.write("")}
function box2(i){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=[];maxpost=numposts<=i.feed.entry.length?numposts:i.feed.entry.length;for(var g=0;g<maxpost;g++){var e=i.feed.entry[g],l=e.title.$t,h;if(g==i.feed.entry.length)break;for(var f=0;f<e.link.length;f++)if("alternate"==e.link[f].rel){h=e.link[f].href;break}for(f=0;f<e.link.length;f++)if("replies"==e.link[f].rel&&"text/html"==e.link[f].type){e.link[f].title.split(" ");break}f="content"in e?e.content.$t:"summary"in
e?e.summary.$t:"";postdate=e.published.$t;j>imgr.length-1&&(j=0);img[g]=imgr[j];s=f;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf('src="',a);c=s.indexOf('"',b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[g]=d);e=[1,2,3,4,5,6,7];postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];postdate.split("-");for(var k=0;k<e.length&&!(parseInt(m)==e[k]);k++);0==g&&(e='<div class="box2-left"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><a href="'+
h+'">'+l+'</a><div class="box2-left-info">'+removeHtmlTag(f,160)+"...</div></div>",document.write(e));1<=g&&32>=g&&(e='<div class="box2-right"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><a href="'+h+'">'+l+"</a></div>",
document.write(e));j++}document.write("")};
    //]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
var thumbnail_mode = &quot;no-float&quot; ;
summary_noimg = 300;
summary_img = 160;
img_thumb_height = 85;
img_thumb_width = 124;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('l m(a,b){6(a.5("<")!=-1){3 s=a.O("<");N(3 i=0;i<s.4;i++){6(s[i].5(">")!=-1){s[i]=s[i].8(s[i].5(">")+1,s[i].4)}}a=s.J("")}b=(b<a.4-1)?b:a.4-2;A(a.v(b-1)!=\' \'&&a.5(\' \',b)!=-1)b++;a=a.8(0,b-1);t a+\'...\'}l r(a){3 b=D.p(a);3 c="";3 d=b.q("7");3 e=u;6(d.4>=1){c=\'<k w="x:y; z:j B 0 j;;C:-P 0 0 0"><7 E="ẢF G họa" g="\'+d[0].g+\'" H="\'+I+\'9" K="\'+L+\'9" /></k>\';e=M}3 f=c+\'<n>\'+m(b.o,e)+\'</n>\';b.o=f}',52,52,'|||var|length|indexOf|if|img|substring|px|||||||src|||0px|span|function|removeHtmlTag|div|innerHTML|getElementById|getElementsByTagName|createSummaryAndThumb||return|summary_noimg|charAt|style|float|left|padding|while|10px|margin|document|alt|nh|minh|width|img_thumb_width|join|height|img_thumb_height|summary_img|for|split|38px'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
<style type='text/css'>
#blog1{display:none}
</style>
</b:if> 
3. Tìm với từ khóa Blog1 tìm đoạn code tương tự như sau: (những đoạn màu đỏ có thể khác nhau tùy blog)
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'><b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/></b:section>

Chèn đoạn code sau phía trên đoạn code vừa tìm được.


<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<div class='boxhome'>

<div class='box1'>
<script src='/feeds/posts/default?max-results=7&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=box1'/>
<div style='clear:both;'/>
</div>
<div class='box2'>
<ul class='menu'>
<li><a href='#'>Blogger Template</a></li>
<li><a href='#'>Magazine Template</a></li>
<li><a href='#'>Shopping Template</a></li>
<li><a href='#'>Movie Tempalte</a></li>
</ul>
<script src='feeds/posts/default/-/Label 1?max-results=5&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=box2'/>
<div style='clear:both;'/>
</div>
<div class='box2'>
<ul class='menu'>
<li><a href='#'>Thủ Thuật Blog</a></li>
<li><a href='#'>Giải Trí</a></li>
<li><a href='#'>Ebook</a></li>
<li><a href='#'>Nhạc Trẻ</a></li>
</ul>
<script src='/feeds/posts/default/-/Label 2?max-results=5&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=box2'/>
<div style='clear:both;'/>
</div>
<div class='box2'>
<ul class='menu'>
<li><a href='#'>Game</a></li>
<li><a href='#'>Software</a></li>
<li><a href='#'>Internet</a></li>
<li><a href='#'>Ghost Win 7</a></li>
</ul>
<script src='/feeds/posts/default/-/Label 3?max-results=5&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=box2'/>
<div style='clear:both;'/>
</div>
</div>
</b:if>
 • Thay Label 1, Label 2,Label 3 thành tên nhãn mà bạn muốn hiển thị.
 • Lưu ý là tên nhãn phải chính xác cả dấu cách và các chữ in hoa hoặc in thường nếu sử dụng trong tên nhãn. 
 • max-results=5 là số bài hiển thị ở cột bên trái của phần nhãn. 
 • max-results=7 là số bài hiển thị ở cột bên phải mục bài viết mới nhất. 
 • Trong đoạn code trên mình tạo 1 box lớn (hiển thị các bài viết mới nhất) và 2 box con (2 chuyên mục). 
 • Để tạo thêm chuyên mục bạn tạo thêm các mục box2 là được. 
Update : #1 Đã sửa lỗi không hiện thị bài viết.
Xem thêm bản cập nhật :  Tạo chuyên mục cho bài viết theo nhãn v2
Chúc các bạn thành công với thủ thuật này.
  Blogger Comment
  Facebook Comment

100 comments:

 1. Nghiên cứu cái vụ này mới được!

  Mà Trực ơi, bạn sửa lại một chút: "theo phong cách báo trí (magazine) thành Báo chí nhé!!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hjhj thanks anh nha .Đã edit lại bài :)

   Xóa
  2. Mình làm giống bạn nhưng nó vẫn còn hiển thị bài viết o trang chủ, bạn giúp mình làm cho nó mất bài đăng trang chủ với, Thank you
   Blog cua minh http://ibmviet.blogspot.com/

   Xóa
  3. Để ẩn bài viết ở trang chủ đi bạn làm thêm bước 4 :)

   Xóa
  4. Mình làm được rồi, Thank you

   Xóa
  5. Bạn oi, mình muốn làm cho hình ảnh hiển thị nó vuông hết phải làm sao bạn

   Xóa
  6. Bạn chỉnh lại kích thước height và width ở các đoạn css :
   .box1-left img{margin-bottom:5px; height:230px; width:270px}
   .box1-right img {float:left; height:49px; width:72px; margin-right:10px}
   .box2-left img{margin-right:5px; height:100px; width:160px;float:left}
   .box2-right img {float:left; height:37px; width:48px; margin-right:5px}

   Xóa
  7. sao mình làm theo bước 4 nó lại bị mất hết các mục bạn nhỉ cả bài viết

   Xóa
  8. Bạn có làm theo các bước không. Lưu ý là blog bạn phải có bài đăng nha.

   Xóa
  9. Bạn có thể cho hiển thị ngày đăng, người đăng bài, thời gian và số comment giống như một trang tin tức được không ????

   Xóa
  10. duoc nhung nhin hoi roi...

   Xóa
 2. Làm xong lưu mẫu nó báo lỗi này : http://i1.upanh.com/2014/0104/05//58435039.loi.png

  Blog http://thuthuatpro24h.blogspot.com/ [-(

  Trả lờiXóa
 3. Lỗi xảy ra khi bạn coppy thiếu.Bạn thêm </b:if> vào sau đoạn code ở bước 2. đặt sau thẻ </script> và trước thẻ </head>

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn bạn nhé, nhưng bạn cho mình hỏi được không, mình cũng dùng template giống bạn, nhưng khi cài vào blog thì nó lại không hiện ra cái này giống bạn ;(
   Bạn làm ơn giúp mình với ;(
   Click để xem blog của mình.

   Xóa
  2. Bạn coi phần hướng dẫn lúc tải templete về, để hiển thị bạn phải đặt các thẻ id khác nhau nếu trùng nhau thì không hiển thị đâu có thể thêm số vào .ví dụ : music1 music2. :)

   Xóa
  3. Cái chỗ mình tải template không có hướng dẫn gì hết, bạn có thể giúp mình ? ;(

   Xóa
  4. Để hiện thị thành nhiều thư mục khác nhau bạn phải thay đổi thẻ id để không trùng nhau mới hiện thị hết được ví dụ : thư mục 1 <div id="webdespost">.................
   jQuery("#webdespost") ,thư mục 2 phải đổi thành <div id="webdespost1">.....
   jQuery("#webdespost1")....... muốn thêm bao nhiêu thư mục cứ làm tương tự như vậy

   Xóa
  5. Chỗ ........... là gì thế bạn ? ;(

   Xóa
  6. Mình làm hông được, làm ơn giúp mình đi ;(

   Xóa
  7. Bạn tải file sau về và làm theo hướng dẫn download

   Xóa
  8. Cảm ơn bạn, nhưng mình làm thanh dọc được nhưng thanh ngang thì nó hiện ra thế này, mặc dù mình đã đổi id là 1, 2, 3, 4 luôn rồi nhưng vẫn không được ;(

   Xóa
  9. Bạn copy thiếu code rồi nó mới ra như thế
   Thanh trượt ngang
   [co="red"] <div id="webdespost1"></div>
   <script type='text/javascript'>
   jQuery("#webdespost1").RecentPostbyTag({
   postType:"s",
   MaxPost:10,
   ImageSize:"s200-p",
   tagName:"ten nhan"
   });
   </script>[/co]

   Xóa
  10. Cảm ơn bạn nhiều nha :((
   Không phải mình copy thiếu, mà tại bạn Trực viết thiếu! [-( http://i.imgur.com/5OZZZFw.png
   Ghé thăm blog mình nha ^^ http://www.thuthuatpro24h.blogspot.com

   Xóa
 4. Cảm ơn bài viết của bạn. Mình có chút thắc mắc mong bạn giải đáp hộ. Mình làm đên đước 3 tất cả đều tốt. Nhưng khi làm bước 4 thì trang chủ trắng trơn luôn (ẩn cả bài viết mới nhất lẫn các thành quả của 3 bước trên). Xin bạn chỉ giúp cách xử lý. Cảm ơn rất nhiều

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình thấy bạn thực hiện thành công rồi mà.:F)

   Xóa
  2. Hello bạn mình chèn thêm slider nhưng khoảng cách với box dưới xa quá có thể chỉnh lại dc ko ta. Thanks bạn!
   http://264vinhthien.blogspot.com/

   Xóa
 5. Bạn ơi bạn có thể cho mình file JS của cái này không cảm ơn bạn

  Trả lờiXóa
 6. Mình Không muốn hiện bài đăng mới nhất chỉ cần hiện các Nhãn thì xóa cái nào bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ở bước 3 bạn xóa đoạn code này đi nhé<div class='box1'>
   <script src='/feeds/posts/default?max-results=7&orderby=published&alt=json-in-script&callback=box1'/>
   <div style='clear:both;'/>
   </div>

   Xóa
 7. À, bạn Trực ơi, cho mình xin code của cái này trong blog của bạn nha ! :9) Email : blog.thuthuathay@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đã gửi cho bạn .nhưng hình templete của bạn khác của mình. có thể không hiển thị được :C)

   Xóa
  2. Cảm ơn bạn lần nữa nha. Được chứ :D) http://chiase-thuthuathay.blogspot.com/

   Xóa
 8. Hello bạn mình chèn thêm slider nhưng khoảng cách với box dưới xa quá có thể chỉnh lại dc ko ta. Thanks bạn!
  http://264vinhthien.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
 9. Buồn ngủ gặp chiếu manh, thank bạn thật nhiều nha ! :))))))))))

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. :F) rất vui khi giúp được bạn

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. Cho mình hỏi thêm chút, mình làm theo hướng dẫn của bạn để ẩn bài viết nhưng nó lại bị ẩn tất cả các chuyên mục đi, không biết là bị làm sao nữa , đây là trang của mình http://www.fpt-telecom.org/

   Xóa
  4. Mình thấy blog của bạn chưa gắn link vào các chuyên mục trong box2 thì làm sao hiển thị được ?, để các chuyên mục hiển thị đẹp hơn bạn nên chỉnh lại css kích thước trong .box2. Trong thời gian tới mình sẽ nâng cấp tiện ích bạn sẽ có nhiều tùy chọn hơn nữa bạn nhớ đón đọc nhé ^^

   Xóa
  5. " Trong thời gian tới mình sẽ nâng cấp tiện ích bạn sẽ có nhiều tùy chọn hơn nữa bạn nhớ đón đọc nhé ^^ "
   Được thế thì còn gì bằng :))))). Cho mình hỏi thêm chút về 1 trang này, phần tiêu đề của các box nó bị thụt vào mình không biết đoạn mã chỉnh của cái đó ở đoạn nào, bạn xem qua giúp mình với http://www.internet-vnpt.com/
   thanks bạn !

   Xóa
  6. Ở trong đoạn css .menu{overflow: hidden; width: 100%; border-bottom:1px solid #0F83A0; background:#eee;}
   bạn thêm thuộc tính padding: initial;
   Sẽ thành như sau :
   .menu{overflow: hidden; width: 100%; border-bottom:1px solid #0F83A0; background:#eee;padding: initial}

   Xóa
  7. ok, mình làm được rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha !

   Xóa
 10. Bạn ơi cho mình hỏi mình làm xong như bạn chỉ .nhưng sao phần "Trong đoạn code trên mình tạo 1 box lớn (hiển thị các bài viết mới nhất)" lại không còn bạn ơi !

  chỉ giúp mình với

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi thấy blog của bạn hiển thị được rồi mà . :)

   Xóa
 11. Bạn ơi..tại sao mình thay tên nhãn label thành tên khác mà k đc vậy ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn phải thay chính xác tên nhãn mới được. Bạn xem lại bước 3 nhé .Giờ đi ngủ tối xem đá banh mong
   real madrid thắng . :)

   Xóa
 12. blog mình đã bị lỗi khi click vào bất kỳ nhãn nào nó đều ko ra kết quả bài đăng...http://phimkhoahocvip.blogspot.com/ bạn giúp mình fix lỗi này với..

  Trả lờiXóa
 13. Mình muốn đổi màu chữ ở các tiêu đề từ mầu Đỏ chuyển sang màu Đen, hoặc các mầu khác thì làm ntn hả bạn? Thanks.

  Trả lờiXóa
 14. Mình làm theo bài hướng dẫn nhưng menu nó dọc xuống và không tạo ra đoạn trượt. Bạn xem giúp Blog mình với http://csttol.blogspot.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. à tại mình copy thiếu css

   Xóa
  2. Tuy skin rất đẹp nhưng nó dẫn tới việc load ảnh thumbnail hiển thị trong các box, không phải là kích thước được resize mà lại là kích thước natural :( bạn có cách nào khắc phục không?

   Xóa
  3. Nếu để kích thước ban đầu thì ảnh sẽ bị vỡ,tràn ra ngoài khung trông xấu lắm.Trong phiên bản tới mình sẽ nâng cấp,có nhiều tính năng mới hơn.

   Xóa
 15. nếu cứ chèn sau blog1 thì khi xong, blog sẽ hiển thị 2 cái bài đăng mới nhất, 1 cái của template blog, và 1 cái là của thủ thuật này (phần bài đăng mới nằm trên chuyên mục)...vậy theo mình là phải xóa bài đăng blog1 của template cũ đi...vậy xóa ntn bác?

  Trả lờiXóa
 16. phải nói là rất cảm ơn bác hướng dẫn cụ thể dễ làm.  p/s: Nạp Tiền Vinaphone online| Viettel Khuyến Mãi bạn biết chưa?

  Trả lờiXóa
 17. Cho phép em share các template ho mọi người tí nhé ad
  SHARE TEMPLATE DUY3S - TIN TỨC - ĐẸP

  Trả lờiXóa
 18. Xin chào bạn INRI Blogger
  Noel đến rồi, chúc bạn luôn bình an trong Chúa
  Rất vui khi được biết bạn và mời bạn qua blog của tôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn bạn nhiều! Chúc bạn đầy tràn ơn lành của Hài Đồng và có một mùa giáng sinh vui vẻ bên gia đình nhé.:G)

   Xóa
 19. Đầu tiên cho mình cảm ơn bạn vì bài viết rất hay và đúng thứ mình đang cần. Mình cần bạn chỉ mình một tí. Bạn truy cập trang của mình Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay có cái khung nó không vừa vẹn các tiêu đề bài viết, nó bị cắt mất mấy chữ. Mình không biết sửa lại chỗ nào cho nó vừa lại chữ trong khung. Xem phần mình bôi đỏ trong hình này Hình mình chụp ở đây

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đọc lại bước 1: thay đổi kích thước ở những ô mình bôi màu vàng.
   hoặc nếu khó quá thì bạn thay đổi css :
   tìm đoạn #main-wrapper {
   padding-top: 10px;
   width: 700px; đổi thành 700px

   #outer-wrapper {
   background: #fff;
   width: 910px; đổi thành 1000px đoạn code trên là mở rộng blog bạn ra cho hiển thị rõ khung bài. :3)

   Xóa
  2. Wo! đẹp quá rồi, chuẩn luôn đó bạn, cảm ơn bạn nha. Cho mình backlink bạn với nhé!

   Xóa
 20. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 21. Mình có cái blog này mình không biết sửa sao cho bài đăng chỉ hiện trên một nhãn của nó . mong bạn chỉ giúp http://vananh65.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn phải đặt tên nhãn ở các thư mục không trùng nhau thì mới hiển thị được. Bạn gửi temple của bạn cho mình để mình kiểm tra thử xem nhé:3)

   Xóa
 22. Cảm ơn bài viết chia sẻ rất chi tiết của bạn!

  Bạn cho mình hỏi thêm về phần này: giờ mình muốn khi click vào một label, mình cũng muốn kiểu hiện thị các bài giống như ở trang chủ bạn vừa làm, thì phải tùy chỉnh thế nào?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình không hiểu ý bạn lắm , bạn có thể nói rõ hơn được không :C)

   Xóa
  2. Ý mình là giờ mình click vào 1 label, mình cũng muốn nó hiển thị giống kiểu hiện thị như bài hướng dẫn của bạn. Bạn hướng dẫn mình với! Trang label của mình nó vẫn đang load hiển thị hết từng bài một. http://demothietke1.blogspot.com/search/label/Bi%E1%BB%87t%20th%E1%BB%B1%20nh%C3%A0%20ph%E1%BB%91

   thanks bạn.

   Xóa
 23. Chào bạn. Mình đã làm như bạn chỉ, nhưng chỉ tiếc phần Label2, Label3, mình đặt nhãn sao nó không hiện hình ảnh và bài đăng giống Box1 nhỉ> ?
  Bạn xem hộ mình blog cái nhé
  http://chungcuhanoilandmark51-vanphuc.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ở box1 hiện những bài đăng mới nhất .Còn ở box2,box3 hiện theo nhãn mà bạn đặt .:3)

   Xóa
 24. Tớ muốn làm 1 cái site bán hàng từ blog cũ oaihuongtim.com
  Cũng chia trang 1 làm các phần như của bạn,
  Bạn có thể chỉ cho tớ cách làm cho các bài đăng ở Box2 sắp xếp 1 dãy ngang với kích thước các bài bằng nhau ( Chứ không chia làm 2 phần nhỏ như của bạn nữa)
  Please help me

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình mới viết bài mới bạn đọc thử xem bài mới hoặc bạn có thể dowload templete này về dùng thử nhé web bán hàng johnythân mến.

   Xóa
 25. Thanks bạn nhiều,trang mình là : http://boluudienvina.blogspot.com/.
  mình muốn tạo nhiều chuyên mục ở ngoài trang chủ: LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN, BỘ LƯU ĐIỆN,ẮC QUY, ở ngoài trang chủ sẽ hiển thị các sản phẩm về các mục đó thì làm thế nào,mình làm theo bạn nhưng không ra được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có thể bị lỗi đụng javascrip rồi . Gửi templete của bạn cho mình ,mình sửa giúp cho.

   Xóa
 26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 27. Cám ơn bạn nhiều.
  Mình ko paste code vào trong phần trả lời này được vì nó báo lỗi:
  HTML của bạn không thể được chấp nhận: Tối đa không quá 4.096 ký tự
  .Nên mình xin email của bạn đẻ mình gửi qua.
  chúc bạn nhiều may mắn và thành công

  Trả lờiXóa
 28. CAM ON BAN,MINH DA GUI MAIL CHO BAN, GIUP MINH NHE
  CAM ON BAN NHIEU

  Trả lờiXóa
 29. tks ban rất nhiều.tìm lâu nay mới được .

  Trả lờiXóa
 30. Bạn ơi cho mình hỏi, nếu mình muốn thêm cột tin tức vào phía bên trái, phía dưới mục "Sản phẩm được xem nhiều nhất" thì phải làm như thế nào? Bạn chỉ mình với.
  Dây là link blog của mình" http://kalomashop.blogspot.com/
  Cám ơn bạn rất nhiều!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có phải bạn muốn đăng những bài mới nhất --- Bạn vào bố cục --- thêm tiện ích mới dưới --- sản phâm xem nhiều nhất và làm theo link sau bấm vào đây

   Xóa
 31. Cảm ơn bài viết chia sẻ rất hữu ích của ad
  Mình đã làm được nhưng max-result mình đặt bằng bao nhiêu đi chăng nữa thì ỏ mỗi nhãn chỉ hiển thị có 3 bài đăng
  Mong ad giúp đỡ
  Blog của mình: nguyenchithanhblog.blogspot.com
  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Blog của bạn đã bị lỗi đụng Javascrip .Bạn thực hiện lại theo bài này nhé đây nè.Nếu không được thì gửi mail cho mình

   Xóa
 32. Xin chào anh,
  Cảm ơn anh về bài viết trên, nó rất hữu ích. Em muốn hỏi thêm một tí, Thứ 1, blog hiển thị nội dung rất chậm. Thứ 2, có thẻ xóa bỏ Get this widget được hay không?
  Xin mọi người góp ý giúp.
  Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 33. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 34. Cảm ơn vì những code chia sẻ của bạn! Mình làm y như trên, nhưng không hiện sản phẩm. Phải click vào trong chuyên mục mới hiện các sản phẩm đã gắn nhãn trong chuyên mục đó. Mình muốn trong trang chủ, hiện khoản 5 sản phẩm mới trong chuyên mục thì làm sao bạn? Mong bạn chỉ giúp! Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình mới cập nhật lại code ở bước 2 .Bạn làm lại nhé:3)

   Xóa
 35. Ad cho mình hỏi xíu, cái blog của mình khi click vào nhãn nó không hiển thị ra những sản phẩm có nhãn đó là sao? giúp mình nha ad!
  BLOG CỦA MÌNH : http://thanhwatch.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Blog bạn bị đụng javascip rồi gửi templete của bạn để mình sửa cho

   Xóa
 36. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 37. @Joseph Trực Bạn ơi mình làm theo các bước bạn hướng dẫn rồi, nhưng vẫn không hiển thị theo ý muốn được, trang trắng bạn ơi. Rất mong bạn giúp đỡ. http://camnangthuongngay.blogspot.com/
  email: cugiaihlfc@gmail.com
  Cảm ơn bạn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. blog bạn đang bị đụng javascrip nên không hiển thị được, bạn thay mẫu template khác và thực hiện lại nhé:3)

   Xóa
 38. Mình đã dùng cái của bạn một thời gian trông rất đẹp mắt không vấn đề gì, nhưng gần đây mình chỉnh sửa HTML nên thành ra thế này: http://imgur.com/a/pqzGT, làm lại không được. Bạn giúp mình với nha

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Do lúc trước mình lưu file js trên google drive nhưng giờ google thay đổi rồi. Bạn làm lại theo BÀI VIẾT NÀY NHÉ DEMO

   Xóa
  2. Cảm ơn nhiều mình làm được rồi. Hỏi thêm chút nữa là mình muốn độ rộng khung cố định thì sửa như thế nào? Blog của mình đây, cậu thấy đấy nó sát với thanh bên quá trông không được cân đối.
   TopTenHazy

   Xóa
  3. Đã fix lỗi bài viết này. Bạn thêm .boxhome{width:680px}.boxhome ul {margin:0; padding:0} vào đoạn css. Nếu không được thì chỉnh lại độ rộng blog hay chỉnh lại thông số css trong phần main-wrapper hay content-wrapper trong blog.^^

   Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 39. Mình đã thêm đoạn code trên nhưng không được, mà cũng không muốn thay đổi bố cục blog vì có nhiều cái dây mơ rễ má từ nó. Cảm ơn Ad đã chia sẻ, nhờ những bài viết hữu ích của cậu mà tớ từ một đứa kiến thức ít ỏi về web đã được "khai sáng" ít nhiều. Quả là cứ vọc thì biết tuốt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ù cứ vọc đi là biết ấy mà, bạn thực hiện lại theo bài này nhé, mình mới sửa lỗi rồi. Sắp tới mình sẽ có mấy mẫu template dạng này cho mọi người.

   Xóa

» Hãy để lại nhận xét hay thắc mắc của bạn để tạo thêm động lực cho người viết.
» Vui lòng bình luận lịch sự, viết tiếng việt có dấu để mọi người dễ đọc.
» Vui lòng không quảng cáo hay spam link. Tất cả những nhận xét sai quy định sẽ bị xóa khỏi blog.