CHÍNH CHÚA CHỌN CON


CÁC CA KHÚC TRONG ALBUM :

1. Chính Chúa chọn con _ Hoàng Thy
2. Lặng _ Hiền Thục 3. Chúa đã chọn tôi _ Hagim
4. Cho con thấy Chúa _ Uyên Nguyễn
5. Giao Ước _ Nguyễn Hồng Ân
6. Để con nên hình bóng Ngài _ Tố Hà
7. Gieo bước _ Lm Đăng Linh, Ngọc Mai
8. Khắc ghi tình Chúa _ Nguyễn Hồng Ân
9. Mối tình Huyền Siêu _ Diệu Hiền
10. Ca vang tình Chúa _ Gia Ân

Vui Lòng Giữ Nguồn Bài Viết Nếu Có Copy Bài Từ Trực Blog.
Share:

Đỗ Trực


[...] Cho đi sẽ được nhận lại nhiều hơn

No comments